فیلم The Founder

تلاش اگر یادگیری باشد از هر راه و منبعی میتوان یاد گرفت . همه ی سعی خود را کرده ام که در زندگی شخصی یادگیری بخش جدا ناپذیر آن باشد . یکی از منابعی که تلاش میکنم از آن یادگیری داشته باشم فیلم است . چند وقت پیش به پیشنهاد یکی از دوستان فیلم The […]

نقاط مشترک افراد موفق

همیشه در تلاش بوده ام که در زندگی خود فرد موثری باشم . به رفتار و مدل ذهنی افراد زیادی دقت کرده ام ، حرف هایی که میزنند ، برنامه ریزی هایی که میکنند ، اقدام هایشان و صحبت هایی که در مورد آن افراد میشود . مطالعه و بررسی کرده ام . مشورت کرده […]

هر کمکی ، کمک نیست

بی شک برای شما هم پیش آمده که دوست یا آشنایی بدلیل داشتن مشکل یا ناتوانی در تصمیم گیری یا مغشوش بودن فکر خود به شما تماس گرفته یا نزد شما آمده تا کمی آرام شود و صحبت کند . در این مواقع دو حالت وجود دارد . 1 ) آن فرد شما را در […]