تشخیص و ارزیابی کارمند موثر در تیم

در ادامه ی پست  نقش آموزش و آگاه سازی در توسعه فردی کارمندان ، می خواهم در مورد ارزیابی و شناخت فرد موثر در تیم تجربه ی خودم را بنویسم. سوال اینجاست که برای تشخیص این فرد چه پارامترهایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟     زمانی که سرعت رشد کار بالا می رود تعداد […]

استفاده از راهکارها ، برای چه کسی و در چه شرایطی

همیشه اصولی وجو داردند که همه ی ما بی چون و چرا آنها را می پذیریم و تلاش می کنیم که آن راهکارها و توصیه ها را به کار ببندیم. اما آیا به شرایط خود برای زمان به کار بستن آن ها فکر می کنیم؟ آیا آن راهکار متناسب با وضعیت کنونی ماست؟     […]

نقش آموزش و آگاه سازی در توسعه فردی کارمندان

این پست در ادامه ی پست آماده سازی برای شروع کار تیمی هست. زمانیکه به تیم دو سه نفره چند نفر دیگه اضافه میشوند کماکان رهبری تیم با خود شماست. اما نوع چالش ها کمی تغییر میکند و نیاز به ارزیابی در افراد بسیار اهمیت پیدا می کند.     وقتی که تیم به 5 […]

آماده سازی برای شروع کار تیمی

رشد و پیشرفت یک مجموعه سبب رشد دپارتمان ها و افزایش اعضای آنها می شود که این موضوع سرآغازی برای تشکیل تیم و تعیین نقش افراد است. حال سوال اینجاست که مسئولیت افراد را به چه شکل تعیین و مدیریت کنیم.     زمانی پرسنل جدید  به سازمان اضافه میشود که حجم کارها بالا رفته […]