نقش ارزش ها در همبستگی تیمی

در ادامه ی سلسله موارد کارهای تیمی که حاصل از مطالعه، بررسی و البته تجربه ی شخصی هست، پیرو جلساتی که اخیراً با کارمندان شرکت داشتم، اصل توجه به ارزش ها بسیار برای من پررنگ جلوه کرد و سببی شد که نسبت به این مورد کمی در این پست بنویسم.     شکی نیست که […]

مثالی از حل یک چالش فردی در کار تیمی

یکی از مواردی که در انجام کار تیمی سبب چالش برای افراد می شود، سهم فراموشیِ بخشی از کارها بدلیل افزایش و تعدد آن هاست. مینویسیم، یادداشت میگذاریم، در تقویم تیک میزنیم اماباز هم بخشی از کار فراموش می شود.     یکی از مواردی که مدتی پیش تجربه میکردم که البته سهم آن برایم […]

اهمیت شناخت شخصیت ها در کار تیمی

در ارتباط با کار تیمی و اهمیتِ آن در موفق شدن در رسیدن به اهداف (مخصوصا زمانی که اهداف بزرگ هستند) مواردی را که به صورت تجربی به دست آورده ام نوشته ام. مواردی چون آماده سازی برای کار تیمی ، نقش آموزش و آگاه سازی در توسعه فردی کارمندان ، تشخیص و ارزیابی کارمند […]

دست اندازهای فردی در برنامه ریزی های تیمی

برنامه ریزی های تیمی به ایده، استراتژی، سناریو، شناخت رقبا، توانمندی در اجرا و انتخاب افراد مناسب در جایگاهِ درست نیاز دارد. اما چرا همیشه مشکلاتِ خارج از برنامه ریزی پیش می آید؟     مدتی هست که دارم یه سریال به اسم money heist یا (La casa de papel) که اسپانیایی هست رو می […]

تشخیص و ارزیابی کارمند موثر در تیم

در ادامه ی پست  نقش آموزش و آگاه سازی در توسعه فردی کارمندان ، می خواهم در مورد ارزیابی و شناخت فرد موثر در تیم تجربه ی خودم را بنویسم. سوال اینجاست که برای تشخیص این فرد چه پارامترهایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟     زمانی که سرعت رشد کار بالا می رود تعداد […]

استفاده از راهکارها ، برای چه کسی و در چه شرایطی

همیشه اصولی وجو داردند که همه ی ما بی چون و چرا آنها را می پذیریم و تلاش می کنیم که آن راهکارها و توصیه ها را به کار ببندیم. اما آیا به شرایط خود برای زمان به کار بستن آن ها فکر می کنیم؟ آیا آن راهکار متناسب با وضعیت کنونی ماست؟     […]

نقش آموزش و آگاه سازی در توسعه فردی کارمندان

این پست در ادامه ی پست آماده سازی برای شروع کار تیمی هست. زمانیکه به تیم دو سه نفره چند نفر دیگه اضافه میشوند کماکان رهبری تیم با خود شماست. اما نوع چالش ها کمی تغییر میکند و نیاز به ارزیابی در افراد بسیار اهمیت پیدا می کند.     وقتی که تیم به 5 […]

آماده سازی برای شروع کار تیمی

رشد و پیشرفت یک مجموعه سبب رشد دپارتمان ها و افزایش اعضای آنها می شود که این موضوع سرآغازی برای تشکیل تیم و تعیین نقش افراد است. حال سوال اینجاست که مسئولیت افراد را به چه شکل تعیین و مدیریت کنیم.     زمانی پرسنل جدید  به سازمان اضافه میشود که حجم کارها بالا رفته […]