تصمیمی که باید با خود بگیریم

هر کدام از ما تصوری از شرایط اجتماعی ، فرهنگی و تحصیلی برای خودمان داریم و به تبع آن خواسته هایی برای آینده .تلاش، مشاهدات، تجربیات و رهنمودهای مختلف را میشنویم ، مشورت میکنیم و فکر میکنیم تا بتوانیم برای خود تصمیم گیری کنیم.     مدت هاست که به رفتار دیگران نگاه و در […]

مطالعه همیشه و همه جا خوب نیست!

مطالعه. کلمه ای آشنا برای همه ی ما. هر دوست و آشنایی نسبت به مطالعه نظر مثبت دارد و تشویقت می کند که مطالعه کنی حتی اگر خودش هم مطالعه نکند. وقتی کلمه ی مطالعه را می شنویم عباراتی مثل فواید مطالعه ،مطالعه یعنی چه ، مطالعه کتاب ، نقش مطالعه در زندگي انسان از […]

موشکافانه ببینیم

یکی از عادت های من صحبت با کسانی است که در یک پلتفرم آنلاین ، به عنوان تامین کننده شناخته می شوند (تاکسی آنلاین، پیک موتوری، خدمات منزل و …). همیشه دیدگاه آنها را نسبت به پلتفرم و تغییراتی که برای نوع کار و کسب و زندگیشان داشته می پرسم.     به این خاطر […]

حفظ آرامش

همیشه در ارتباط با دیگران تلاش میکنم قبل از توجه جایگاه او ، به شخصیت ایشان توجه کنم و در کلام و حرفی که میزنم در وهله ی اول احترام متقابل لحاظ گردد. اما در مواردی این نوع نگاه واکنش هایی داشته که بیشتر سبب آزردگی حالم شده است. از آنجایی که نگاه به مرکز […]

نقاط مشترک افراد موفق

همیشه در تلاش بوده ام که در زندگی خود فرد موثری باشم . به رفتار و مدل ذهنی افراد زیادی دقت کرده ام ، حرف هایی که میزنند ، برنامه ریزی هایی که میکنند ، اقدام هایشان و صحبت هایی که در مورد آن افراد میشود . مطالعه و بررسی کرده ام . مشورت کرده […]