کدام ارزش به کمکمان می آید؟

در طول مسیری که پیش روی همه ی ما بوده و البته پیش رویمان هست، یک موضوع اثر بزرگی در بوجود آمدن شرایطمان داشته و دارد آن هم ارزشی است که برای خودمان مشخص می کنیم. ارزش هایی که لحظه ها، صحبت ها، چالش ها، شادی ها، دوستی ها و آینده ما را می سازند. […]

خدا بَرِت داره بندازتت یه جای بهتر

خدا بَرِت داره بندازتت یه جای بهتر. این جمله رو من از زبان محمود معظمی زاده حدود 10-11 سال پیش توی یکی از فایل های آموزشیش شنیدم. جمله ای که با یک تغییر کوچک، سال هاست که در ذهنم ماندگار شده.     وقتی به این جمله توجه می کنم، میبینم چیزی که زیاد در […]

تصمیمی که باید با خود بگیریم

هر کدام از ما تصوری از شرایط اجتماعی ، فرهنگی و تحصیلی برای خودمان داریم و به تبع آن خواسته هایی برای آینده .تلاش، مشاهدات، تجربیات و رهنمودهای مختلف را میشنویم ، مشورت میکنیم و فکر میکنیم تا بتوانیم برای خود تصمیم گیری کنیم.     مدت هاست که به رفتار دیگران نگاه و در […]

مطالعه همیشه و همه جا خوب نیست!

مطالعه. کلمه ای آشنا برای همه ی ما. هر دوست و آشنایی نسبت به مطالعه نظر مثبت دارد و تشویقت می کند که مطالعه کنی حتی اگر خودش هم مطالعه نکند. وقتی کلمه ی مطالعه را می شنویم عباراتی مثل فواید مطالعه ،مطالعه یعنی چه ، مطالعه کتاب ، نقش مطالعه در زندگي انسان از […]

موشکافانه ببینیم

یکی از عادت های من صحبت با کسانی است که در یک پلتفرم آنلاین ، به عنوان تامین کننده شناخته می شوند (تاکسی آنلاین، پیک موتوری، خدمات منزل و …). همیشه دیدگاه آنها را نسبت به پلتفرم و تغییراتی که برای نوع کار و کسب و زندگیشان داشته می پرسم.     به این خاطر […]

حفظ آرامش

همیشه در ارتباط با دیگران تلاش میکنم قبل از توجه جایگاه او ، به شخصیت ایشان توجه کنم و در کلام و حرفی که میزنم در وهله ی اول احترام متقابل لحاظ گردد. اما در مواردی این نوع نگاه واکنش هایی داشته که بیشتر سبب آزردگی حالم شده است. از آنجایی که نگاه به مرکز […]

نقاط مشترک افراد موفق

همیشه در تلاش بوده ام که در زندگی خود فرد موثری باشم . به رفتار و مدل ذهنی افراد زیادی دقت کرده ام ، حرف هایی که میزنند ، برنامه ریزی هایی که میکنند ، اقدام هایشان و صحبت هایی که در مورد آن افراد میشود . مطالعه و بررسی کرده ام . مشورت کرده […]